ارتوپد کیست و ارتوپدی چیست

ارتوپد کیست و ارتوپدی چیست

ارتوپدی Orthopedics شاخه ای از جراحی است که در حیطه سیستم حرکتی بدن فعالیت دارد. سیستم حرکتی شامل استخوان ها، مفاصل، عضلات و دیگر بافت هایی است که در اندام های حرکتی وجود دارند. ارتوپدی گرچه یک شاخه از علم جراحی است ولی این بدان معنا نیست که کار متخصص ارتوپد فقط جراحی باشد. او […]

سیستم حركتی بدن انسان چیست ؟

سیستم حركتی بدن انسان چیست ؟

سیستم حركتی بدن انسان Musculoskeletal system یا Locomotor system مجموعه ای از بافت ها است كه به او توانایی حركت و جابجایی میدهد. این سیستم از مجموعه استخوان ها (كه به آن اسكلت میگویند)، عضلات، تاندون ها، لیگامان ها، مفاصل و دیگر بافت های همبندی تشكیل میشود. سازه اصلی سیستم حركتی بدن انسان استخوان های […]

1 6 7 8