دکتر حمید روشندل

جراح و متخصص استخوان – مفاصل و آسیبهای ورزشی

  • فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • فارغ التحصیل دوره تخصصی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • گذارندن دوره تکمیلی فوق تخصصی جراحی زانو و لگن در کشور اسپانیا
  •  عضو انجمن فوق تخصصی لگن ایران
  •  عضو رسمی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران
  •  عضو انجمن جراحان ارتوپدی آمریکا
  •  عضو انجمن ترومای سوییس

در حال حاضر در بیمارستانهای عرفان سعادت اباد تندیس جردن ،شهریار،وبعثت تهران مشغول طبابت هستند .