دکتر محمد احمدی حاجی

فوق تخصص لگن

  • دانش آموخته پزشکی عمومی دانشگاه تهران ۱۳۸۰
  • دانش آموخته رشته تخصصی جراحی استخوان و مفاصل ، ارتوپدی دانشگاه تهران
  • بیمارستانهای سینا، امام خمینی ، شریعتی و مرکز طبی اطفال ۱۳۹۳